Dotazník pre podnikateľov a firmy

Vyplnením údajov sa nezaväzujete k nijakej spolupráci. Ide iba o prvotný kontakt a prejavenie záujmu o spoluprácu.

Po odoslaní dotazníka Vás bude v krátkom čase kontaktovať kompetentná osoba.

Odoslaním údajov vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z a jeho zmien a doplnkov (Zákon o ochrane osobných údajov).

Identifikačné údaje:
* Názov firmy 
* Ulica 
* PSČ 
* Mesto 
* Štát 
* IČO 
* DIČ 
IČ-DPH 

Kontaktné údaje:
* Zodpovedná osoba 
* Mobil 
* E-mail 
Web stránka 

Zľava:
* Ponúkaná zľava  Uveďte výšku zľavy ktorú ponúkate naším členom (v % z obratu).

Oblasť pôsobenia:
* Hlavný predmet podnikania 
* Lokalita pôsobenia (miesto-mesto) 
* Počet prevádzok 

Doplňujúce informácie:
Poznámka  Max. 1024 znakov.